mesos / month
Grŕfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Nymphalis antiopa
Autor i localitat biotipica: 1758 (Linné) Sučcia
Alimentació: Betula; Populus; Populus nigra; Salix; Ulmus
Hŕbitat: Clarianes de boscos sovint en rierols i llocs humits. Primavera despres d'hibernar
Altitud de vol : 0.m - 2500.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.