mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Mellicta deione
Autor i localitat biotipica: 1832 (Geyer) Aix en Provence
Alimentaciķ: Anthyrrinum; Antirrhinum; Linaria; Llinaria; Plantago
Hābitat: Prats selvatics. Maig/juliol i agost/setembre.
Altitud de vol : 30.m - 2325.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.