mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Mellicta athalia
Autor i localitat biotipica: 1775 (Rottenburg) Paris
Alimentaciķ: Centaurea; Digitalis; Melampyrum; Plantago
Hābitat: Boscos i prats selvatics. Maig/juny i agost/setembre.
Altitud de vol : 0.m - 2100.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.