mesos / month
Gràfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Melitaea phoebe
Autor i localitat biotipica: 1775 (Dennis & Schiffermüller) Viena
Alimentació: Centaura; Centaurea aspera; Centaurea jacea; Centaurea montana; Centaurea nigra; Centaurea scabiosa; Cirsium arvense
Hàbitat: Prats selvatics. Maig/setembre.
Altitud de vol : 0.m - 2400.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.