mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Melitaea diamina
Autor i localitat biotipica: 1789 (Lang) Augsburg
Alimentaciķ: Melampyrum; Plantago; Valeriana; Veronica
Hābitat: Prats humits. Juny/juliol
Altitud de vol : 200.m - 2400.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.