mesos / month
Grŕfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Ladoga camilla
Autor i localitat biotipica: 1764 (Linné) Alemanya
Alimentació: Lonicera; Lonicera caprifolium; Lonicera periclymenum
Hŕbitat: Boscos; prats selvatics. Sovint vola al voltant d'esbarcers. Maig/juliol..
Altitud de vol : 5.m - 2500.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.