mesos / month
Grŕfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Issoria lathonia
Autor i localitat biotipica: 1758 (Linné) Sučcia
Alimentació: Borrago; Borrago officinalis; Onobrychis; Onobrychis sativa; Rubus; Viola; Viola odorata; Viola tricolor
Hŕbitat: Prats.Abril/maig i juliol/setembre. Notable migradora. Segons les condicions passa l'Hivern en estat d'ou de crisalida o d'insecte adult.
Altitud de vol : 0.m - 2500.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.