mesos / month
Grŕfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Inachis io
Autor i localitat biotipica: 1785 (Linné) Sučcia
Alimentació: Ortigues; Urtica; Urtica dioica
Hŕbitat: Arreu. Juliol/setembre. Migratoria.
Altitud de vol : 0.m - 2500.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.