mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Euphydryas desfontanii
Autor i localitat biotipica: 1819 (Godart) Argelia
Alimentaciķ: Centaureae; Lonicera implexa; Thimus officinalis; Thymus aestivus
Hābitat: Prats; voreres de boscos. Maig/juny/juliol
Altitud de vol : 291.m - 1300.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.