mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Euphydryas aurinia
Autor i localitat biotipica: 1775 (Rottenburg) Paris
Alimentaciķ: Digitalis; Geranium; Knautia arvensis; Lonicera; Lonicera implexa; Lonicera periclymenum; Lonicerae; Plantago lanceolata; Plantago major; Scabiosae; Succisa; Succisa pratensis; Teucrium; Veronica
Hābitat: Prats humits bordejats d'arbres. Maig i agost
Altitud de vol : 0.m - 2300.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.