mesos / month
Grŕfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Clossiana euphrosyne
Autor i localitat biotipica: 1758 (Linné) Sučcia
Alimentació: Viola
Hŕbitat: Boscos clars. Abril/maig i juliol/agost
Altitud de vol : 200.m - 2500.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.