mesos / month
Grŕfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Charaxes jasius
Autor i localitat biotipica: 1767 (Linné) Argelia
Alimentació: Arbutus unedo
Hŕbitat: Camins de boscos de pins. Preferentment en vessants nord. Abril/maig i agost/setembre. Si la climatologia es adequada pot crear una tercera generació
Altitud de vol : 0.m - 900.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.