mesos / month
Grŕfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Argynnis paphia
Autor i localitat biotipica: 1758 (Linné) Sučcia
Alimentació: Viola; Viola canina; Viola odorata; Viola tricolor
Hŕbitat: Boscos i prats selvatics. Juliol/agost.
Altitud de vol : 0.m - 2500.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.