mesos / month
Grŕfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Argynnis aglaja
Autor i localitat biotipica: 1758 (Linné) Sučcia
Alimentació: Polygonium; Polygonum; Viola; Viola canina; Viola odorata
Hŕbitat: Boscos i prats selvatics. Juny/agost.
Altitud de vol : 0.m - 2500.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.