mesos / month
Grŕfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Apatura iris
Autor i localitat biotipica: 1758 (Linné) Alemanya
Alimentació: Almus; Populus; Populus alba; Populus alba; Populus nigra; Populus tremula; Salix; Salix alba; Salix alba; Salix capraea
Hŕbitat: Vorera dels rius i rierols. Julio/agost
Altitud de vol : 0.m - 1900.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.