mesos / month
Grŕfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Apatura ilia
Autor i localitat biotipica: 1775 (Dennis & Schiffermüller) Viena
Alimentació: Almus; Populus; Populus nigra; Populus pyramidalis; Populus tremula; Populus tremula; Salix; Salix caprea; Salix rosmarinifolia; Salix viminalis; Ulmus
Hŕbitat: Boscos clars amb torrenteres i rierols. Juliol/agost
Altitud de vol : 14.m - 2000.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.