mesos / month
Grŕfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Aglais polychloros
Autor i localitat biotipica: 1758 (Linné) Suecia
Alimentació: Celtis australis; Populus; Populus nigra; Prunus; Prunus avium; Prunus domestica; Pyrus; Quecus ilex; Salix; Ulmus; Ulmus campestris
Hŕbitat: Boscos. Juliol/agost hiverna i apareix a la primavera.
Altitud de vol : 0.m - 1800.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.