mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Libythea celtis
Autor i localitat biotipica: 1782 (Laicharting) Bolzano.
Alimentaciķ: Celtis australis (Lledoner); Celtis australis
Hābitat: Camins silvestres. Neix al juny i entra en hivernaciķ l'agost sortint de nou a la primavera. La seva vida com insectes adult pot durar fins a deu mesos.
Altitud de vol : 0.m - 2000.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.