mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Zizeera knysna
Autor i localitat biotipica: 1862 (Trimen) Ciutat del Cab (Sudafrica)
Alimentaciķ: Medicago arborea; Medicago sativa; Medicago suffruticosus; Oxalis; Zornia
Hābitat: Prats humits a la vorera dels camins. Abril i agost/setembre
Altitud de vol : 0.m - 1800.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.