mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Tomares ballus
Autor i localitat biotipica: 1787 (Fabricius) Espanya
Alimentaciķ: Lotus hispidus
Hābitat: Camps erms. Abril
Altitud de vol : 0.m - 1000.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.