mesos / month
Grŕfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Thecla betulae
Autor i localitat biotipica: 1758 (Linné) Sučcia
Alimentació: Betula; Corylus; Prunus; Prunus spinosa
Hŕbitat: Clarianes de boscos amb arbres nutricis. Agost/setembre/octubre
Altitud de vol : 0.m - 2000.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.