mesos / month
Grŕfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Strymon spini
Autor i localitat biotipica: 1775 (Dennis & Schiffermüller) Viena
Alimentació: Arctium; Crataegus; Crataegus oxyacantha; Prunus; Prunus domestica; Prunus spinosa; Rhamnus; Rhamnus alpina; Rhamnus cathartica; Rhamus
Hŕbitat: Des de zones baixes. Juny/juliol.
Altitud de vol : 0.m - 2000.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.