mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Strymon ilicis
Autor i localitat biotipica: 1779 (Esper) Erlagen (Alemanya)
Alimentaciķ: Quercus caducifolius; Quercus coccifera; Quercus ilex; Quercus robur
Hābitat: Zones humides. Juny/juliol
Altitud de vol : 0.m - 1800.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.