mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Strymon esculi
Autor i localitat biotipica: 1804 (Hubner) Portugal
Alimentaciķ: Quercus; Quercus ilex; Quercus pedunculata
Hābitat: Ginestars. Juny/juliol
Altitud de vol : 0.m - 2000.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.