mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Strymon acaciae
Autor i localitat biotipica: 1787 (Fabricius) S. de Russia
Alimentaciķ: Prunus spinosa; Robinia pseudoacacia
Hābitat: Vola al voltant de la mata de la planta nutricia. Juny/juliol
Altitud de vol : 0.m - 2387.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.