mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Scolitantides orion
Autor i localitat biotipica: 1771 (Pallas) Riu Volga (Russia)
Alimentaciķ: Sedum album; Sedum album i Sedum telephyum; Sedum telephium
Hābitat: Molt localitzada en prats. Juny/juliol
Altitud de vol : 0.m - 1750.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.