mesos / month
Grŕfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Santarucus pirithous
Autor i localitat biotipica: 1767 (Linné) Argelia.
Alimentació: Calluna; Calluna vulgaris; Dorycnium; Lythrum salicaria; Medicago sativa; Melilothus; Melilotus alba; Onobrychis; Onobrychis viciifolia; Rosmarinus officinalis; Sarothamnus scoparius; Sarothamnus vulgaris; Ulex parviflorus
Hŕbitat: Bancals florits i terrenys erms. Març/setembre.
Altitud de vol : 0.m - 1500.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.