mesos / month
Grŕfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Quercusia quercus
Autor i localitat biotipica: 1758 (Linné) Anglaterra
Alimentació: Quecus ilex; Quercus; Quercus ilex
Hŕbitat: Alsinars. Juny/juliol
Altitud de vol : 0.m - 2000.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.