mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Polyommatus icarus
Autor i localitat biotipica: 1775 (Rottenburg) Saxonia.
Alimentaciķ: Astragalus; Fragaria; Genista; Lotus; Medicago; Ononis; Trifolium
Hābitat: Prats; jardins urbans; arreu. Tot l'estiu en una succesio de generacions.
Altitud de vol : 0.m - 2400.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.