mesos / month
Gràfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Plebicula escheri
Autor i localitat biotipica: 1823 (Hübner) Var (Sud de França)
Alimentació: Astragalus; Astragalus exscapus; Astragalus incanus; Astragalus monspessulanus; Onobrychis; Plantago
Hàbitat: Llocs secs i pedregosos. Juny/agost
Altitud de vol : 0.m - 2387.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.