mesos / month
Grŕfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Plebicula amandus
Autor i localitat biotipica: 1792 (Schneider) Sud de Sučcia
Alimentació: Fragaria vesca; Vicia; Vicia cracca
Hŕbitat: Prats florits a la vora de rierols. Juny/agost.
Altitud de vol : 0.m - 2400.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.