mesos / month
Grŕfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Plebejus argus
Autor i localitat biotipica: 1758 (Linné) Sud de Sučcia.
Alimentació: Astragalus; Colutea; Coronilla; Flors i llevors de diverses lleguminose; Genista; Ulex
Hŕbitat: Bancals amb herba i matolls. Juny/juliol.
Altitud de vol : 0.m - 2409.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.