mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Philotes baton
Autor i localitat biotipica: 1779 (Bergstrasser) Alemanya
Alimentaciķ: Satureja montana; Thymus; Thymus vulgaris
Hābitat: Llocs pedregosos amb farigola de la que s'alimenta. Marį/abril i agost
Altitud de vol : 0.m - 2300.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.