mesos / month
Grŕfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Paleochrysophanus hippothoe
Autor i localitat biotipica: 1761 (Linné) Sučcia
Alimentació: Polygonum bistorta; Rumex acetosa
Hŕbitat: Prats humits i aiguamolls. Juny/juliol.
Altitud de vol : 0.m - 2500.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.