mesos / month
Grŕfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Meleageria daphnis
Autor i localitat biotipica: 1775 (Dennis & Schiffermüller) Viena.
Alimentació: Onobrychis; Origanum; Orobus; Thymus; Thymus i Astragalus.
Hŕbitat: Vertents calides amb flors des de terres baixes. Juny/agost.
Altitud de vol : 0.m - 1500.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.