mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Maculinea teleius
Autor i localitat biotipica: 1779 (Bergstrasser) Hanau (Alemanya)
Alimentaciķ: Lotus corniculatus; Sanguisorba officinalis
Hābitat: Aiguamolls. Juliol.
Altitud de vol : 800.m - 3000.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.