mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Maculinea rebeli
Autor i localitat biotipica: 1904 (Hirschke) Alps d'Estiria
Alimentaciķ: Gentiana cruciata
Hābitat: Juliol.
Altitud de vol : 1300.m - 2000.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.