mesos / month
Grŕfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Maculinea arion
Autor i localitat biotipica: 1758 (Linné) Nuremberg (Alemanya)
Alimentació: Thymus bractatus; Thymus drucci; Thymus serpillum; Thymus serpyllum
Hŕbitat: Zones silvestres amb farigola. Juliol.
Altitud de vol : 0.m - 2200.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.