mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Lysandra hispana
Autor i localitat biotipica: 1852 (Herrich-Schaffer) Espanya
Alimentaciķ: Astragalus; Coronilla; Graminees; graminees; Poa annua
Hābitat: Espais oberts amb herba. Abril/maig i agost setembre
Altitud de vol : 0.m - 2400.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.