mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Lysandra coridon
Autor i localitat biotipica: 1761 (Poda) Graz (Austria)
Alimentaciķ: Hippocrepis comosa; Plantago
Hābitat: Bancals d'herba. Juliol/agost.
Altitud de vol : 0.m - 2400.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.