mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Lysandra caelestissima
Autor i localitat biotipica: 1921 (Verity) Tragacete(Cuenca)
Alimentaciķ: Hippocrepis comosa
Hābitat: Vessants de montanya amb flors. Juliol/agost.
Altitud de vol : 1000.m - 1600.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.