mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Lysandra bellargus
Autor i localitat biotipica: 1775 (Rottenburg) Alemanya.
Alimentaciķ: Hippocrepidis; Trifolium
Hābitat: Prats. Maig/setembre.
Altitud de vol : 0.m - 2000.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.