mesos / month
Grŕfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Lysandra albicans
Autor i localitat biotipica: 1850 (Herrich-Schaffer) la Peninsula ibčrica
Alimentació: Astragalus; Coronilla; Hippocrepidis; Poa annus; Poa trivialis
Hŕbitat: Zones montanyoses. Juliol/agost
Altitud de vol : 0.m - 1500.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.