mesos / month
Grŕfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Lycaena phlaeas
Autor i localitat biotipica: 1761 (Linné) Westermannia (Sučcia)
Alimentació: Rumex i Polygonium.
Hŕbitat: Bancals florits des de terres baixes.Març/setembre.
Altitud de vol : 0.m - 2150.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.