mesos / month
Grŕfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Lycaena helle
Autor i localitat biotipica: 1775 (Dennis & Schiffermüller) Viena
Alimentació: Poligonium; Polygonum bistorta; Rumex; Rumex acetosa
Hŕbitat: Prats humits i zones d'aiguamolls. Maig/juny i juliol/setembre.
Altitud de vol : 800.m - 1600.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.