mesos / month
Grŕfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Lycaeides idas
Autor i localitat biotipica: 1761 (Linné) Sučcia
Alimentació: F.cynerea; Genista; Lleguminoses; Lotus; Melilotus; Trifolium; Ulex
Hŕbitat: Terrens silvestres. Juny/juliol. Les erugues s'asocien amb formigues Formica fusca- F.cynerea-Lasius niger.
Altitud de vol : 1000.m - 2409.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.