mesos / month
Grŕfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Lampides boeticus
Autor i localitat biotipica: 1767 (Linné) Argelia.
Alimentació: Colutea arborescens; Genista; Lotus corniculatus; Lupinus; Medicago sativa; Rosmarinus officinalis; Sarothamnus scoparius; Sarothamnus vulgaris; Sparteum junceum; Spartium junceum; Ulex nanus; Ulex parviflorus
Hŕbitat: Bancals florits. Maig/agost. Especie migradora que habita el sud d'Europa es pot trobar a final d'estiu al nord. Tot l'estiu.
Altitud de vol : 0.m - 2000.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.