mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Laeosopis roboris
Autor i localitat biotipica: 1793 (Esper) Desconeguda.
Alimentaciķ: Fraxinus excelsior; Ligustrum vulgare
Hābitat: Juny/juliol.
Altitud de vol : 0.m - 1700.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.