mesos / month
Grŕfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Iolana iolas
Autor i localitat biotipica: 1775 (Dennis & Schifermüller) Viena
Alimentació: Colutea arborescens
Hŕbitat: Indrets rocallosos. Maig/juny i una generació parcial al juliol.
Altitud de vol : 0.m - 2000.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.