mesos / month
Gràfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Heodes virgaureae
Autor i localitat biotipica: 1758 (Linné) Suècia
Alimentació: Calluna vulgaris; Rumex; Rumex acetosella; Solidago virga-aurea; Solidago virgaurea
Hàbitat: Prats amb flors blanques. Té predilecció en aturarse a les flors blanques o grogues. Juliol/agost.
Altitud de vol : 0.m - 2500.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.